Ажилд элсүүлэх платформ
Ажилд элсүүлэх платформ

HBA систем

Хүний гүүр агент
Ажиллаж, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд сэтгэлийн амар амгаланг өгдөг.