Бид өмнө нь ирүүлсэн имэйлийн мэдээллийн товхимолыг нөөцөлсөн.

1/26 Үйлчилгээний өргөтгөлийн мэдэгдэл! & Яаралтай төлөвлөлт!

Үйлчилгээг өргөжүүлэх мэдэгдэл! & Яаралтай төлөвлөлт!

https://www.hbaapp.com/so/49NS_1pDQ?languageTag=en

1/22 Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ

https://www.hbaapp.com/so/33NSeC55z?languageTag=en

1/21 Ажлын байрны мэдээлэл Ажлын мэдээлэл

https://www.hbaapp.com/so/16NSZScUD?languageTag=en

1/19

Гадаадад байгаа хүний ​​нөөцтэй холбоотой бүх зүйлд хэрэгтэй холбоосуудын цуглуулга

Гадаадад хүний ​​нөөцтэй холбоотой бүх зүйлд хэрэгтэй холбоосуудын цуглуулга

https://www.hbaapp.com/so/b8NSPnX_S?languageTag=en

1/18 Нэг цэгийн шалгалт!

https://www.hbaapp.com/so/71NSPI4DN?languageTag=en

1/14 Японд амьдардаг гадаад хүний ​​нөөцийн онцлог шинж чанар!

https://www.hbaapp.com/so/e4NR_TvhQ?languageTag=en

1/12 1/12 Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ

https://www.hbaapp.com/so/6aNRr3Lx2?languageTag=en

1/5 Шинэ жилийн мэндчилгээ.

https://www.hbaapp.com/so/50NRHZb6U?languageTag=en

1/4 1/4 Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ

https://www.hbaapp.com/so/20NRBeZG-?languageTag=en

12/25 Гадаад дахь хүний ​​нөөцийн компаниудыг танилцуулах

https://www.hbaapp.com/so/13NQNwK3U?languageTag=en

12/24 Санал 4-р боть

https://www.hbaapp.com/so/e9NQIsMZm?languageTag=en

12/23 Гадаадын мэдээллийн сайтуудаас

https://www.hbaapp.com/so/3bNQ4KXVk?languageTag=en#/main

12/21

Хилийн чанадад хүний ​​нөөцийн бизнес эрхлэх орчин

Гадаад дахь хүний ​​нөөцийн бизнесийн зах зээл

https://www.hbaapp.com/so/3bNQ4KXVk?languageTag=en

12/18 Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ

https://www.hbaapp.com/so/07NPq1_C2?languageTag=en

12/17 Санал 3-р боть

https://www.hbaapp.com/so/52NPkQAZ0?languageTag=en#/main

12/14 санал.0.0

https://www.hbaapp.com/so/14NPQd49h#/main

12/14 МЭДЭЭ

https://www.hbaapp.com/so/faNPVn3Aw

12/10 МЭДЭЭ

https://www.hbaapp.com/so/7fNPAxzt8#/main

12/08 Санал vol.01 Санал vol.01 Хадгалсан хувилбар

https://www.hbaapp.com/so/1cNP1LlI2#/main

12/08 Гадаад дахь хүний ​​нөөцийг дэмжих компани

https://www.hbaapp.com/so/7fNP0vmk2#/main

12/07 Мэдээ

https://www.hbaapp.com/so/e9NOwzD3K#/main

11/30 Гадаадын иргэдтэй холбоотой холбоосыг нэгтгэн дүгнэхийг оролдов

https://www.hbaapp.com/so/83NOOFijU#/main

11/30 Мэдээ

https://www.hbaapp.com/so/c4NONLgfn#/main

10/20 Мэдээ

https://www.hbaapp.com/so/cbNK-y9ha

10/19 Хилийн чанадтай холбоотой холбоосууд

https://www.hbaapp.com/so/03NK-HfDm

Япон хэлний сургуулийн онцлог шинж чанар

https://www.hbaapp.com/so/c5NK-GzCH

Байгууллага илгээх анхны онцлог шинж чанар

https://www.hbaapp.com/so/9dNKmfILM

Тодорхой ур чадвар олгох ажлын байрны мэдээлэл

https://www.hbaapp.com/so/f2NKmcUmS

10/15 МЭДЭЭ

https://www.hbaapp.com/so/edNKfuWSh

PR TIMES хувилбар

https://www.hbaapp.com/so/b0NKRvLh9

ETV телевизийн тусгай нэвтрүүлэг "Судалгааны баримт бичиг-Гадаадын техникийн дадлагажигч бэлтгэх хөтөлбөрийг дагаж мөрдөх-"
https://www.dailymotion.com/video/x7wwcqt