HBA системийг нэвтрүүлэх давуу талууд
HBA системийг нэвтрүүлэх давуу талууд
Одоогоор бета хувилбар дээр байна. Бид шинэ боломжуудыг байнга шинэчилж байдаг.
Одоогоор бета хувилбар дээр байна. Бид шинэ онцлог шинж чанаруудыг байнга шинэчилж байдаг.

① Хүний нөөцийн менежментийн чиг үүрэг

Скаутуудыг сурталчлахын тулд ажилд авах мэдээллийн бүртгэл, хувийн нотлох баримтын менежмент, хүний ​​нөөцийн мэдээллийг задлах

Мэдээллийг компани дотроо, мэдээллийг бизнесийн түншүүдтэйгээ систем дотроо хуваалцдаг.

② Маягт үүсгэх

Танилцуулах хуудас, намтар үүсгэх (хувийн мэдээллийг задруулах / задруулахгүй байх)

Оршин суух статус хүсэхэд шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэх

(Техникийн дадлагажигч сургалт, тодорхой ур чадвар, гадаадад суралцах, оршин суугаа газрын статусаа өөрчлөх гэх мэт).

③ Менежментийн байгууллага, илгээх байгууллага, мэргэжлийн сургууль, хүлээн авах байгууллага, хүний ​​нөөцийн компаниудыг хайж олох

④ Зөвхөн Япон төдийгүй бусад улс орнуудтай бизнес хийх боломжтой.

⑤ Хүний нөөц, ажлын байрны мэдээллийг тааруулах / хайх

⑥ Шинэ / ажлын байрны өргөдөл гаргагчдыг шууд бүртгэх, ажилд авах бүртгэлийн дэмжлэг

⑦ Ашиглалт нь компанийн үндсэн систем юм. (Өөрчлөх боломжтой)

① Хүний нөөцийн менежментийн чиг үүрэг
Хүний нөөцийн мэдээллийн бүртгэл, баримт нотолгооны менежмент, боловсон хүчнийг тодруулах

мэдээлэл, скаутын сурталчилгаа
Компани доторх мэдээллээ хуваалцах, бизнесийн түншүүдтэйгээ систем доторх мэдээллээ хуваалцах.
② Маягт үүсгэх
Танилцуулах хуудас, намтар үүсгэх (хувийн мэдээллийг задруулах / задруулахгүй байх)
Оршин суух статусаа өргөдөл гаргахад шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэх
(Ур чадварын сургалт, тодорхой ур чадвар, гадаадад суралцах, оршин суух статусаа өөрчлөх гэх мэт)
③ Менежментийн байгууллага, илгээх байгууллага, мэргэжлийн сургууль, хүлээн авах чиглэлээр хайх

байгууллага, хүний ​​нөөцийн компани
④ Зөвхөн Япон төдийгүй бусад улстай хийх гүйлгээний хувьд
⑤ Хүний нөөц, ажилд зуучлахтай холбоотой мэдээллийг хайж олох
⑥ Шинэ өргөдөл гаргагчдыг шууд бүртгэх / ажлын байраа солих, ажилд авах бүртгэлийн дэмжлэг
⑦ Компанийн үндсэн систем болох ашиглалт. (Өөрчлөх боломжтой)